Σκοτάδι «ξημέρωσε» στην Ιταλία: Επ-άνοδος της Ακροδεξιάς
AP PHOTO GREGORIO BORGIA