Σοσιαλιστές αγρότες προστατεύουν τους φτωχούς που εγκατέλειψε ο Μπολσονάρου