Στην Γερμανία εμβολιάστηκαν πολιτικοί, ιερείς, αστυνομικοί και πυροσβέστες εκτός προτεραιότητας