Στην Πολωνία με ειδικό τρένο δεκάδες παιδιά με αναπηρία από την Ουκρανία