Στις ΗΠΑ μεγάλες εταιρείες πλέον αναγκάζονται να πάρουν θέση για το δικαίωμα στην άμβλωση
AP