Στους δρόμους το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας κατά των δολοφονιών και της βίας εναντίον των γυναικών