Τα Starbucks φοβούνται την πάλη των εργαζομένων: Απέλυσαν υπαλλήλους που ήθελαν να συνδικαλιστούν