Θιασώτης του δόγματος κατά των κρατικών δαπανών ο νέος πρόεδρος του Eurogroup