Τη στείρωση ανέργων γιατί γεννούν “παιδιά χαμηλής ποιότητας” ζητά βουλεύτρια στην Ουκρανία