Το κίνημα Birds Aren’t Real διακωμωδεί τα fake news και τις θεωρίες συνομωσίας
BIRDS AREN'T REAL