Το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού