Τουλάχιστον 3.000 τα σεξουαλικά εγκλήματα των Γάλλων καθολικών ιερέων από το 1950