Βρέθηκαν νεκρές γυναίκες που είχαν παντρευτεί πριν μερικούς μήνες!