1983: Ο Κάσδαγλης, το νεανικό πάθος και η διάψευση της μεταπολίτευσης