Εκδήλωση για τα Σεπτεμβριανά του 1955: Σταθμός στη νεότερη ιστορία των Ρωμηών της Πόλης