«Έρχομαι από τη λάσπη»: Ο Αλ. Ιωαννίδης χώρεσε σε 2 λεπτά την ελληνική πραγματικότητα (Video)
SCREENSHOT