«Η Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα, 1896-1922»: Πως βίωσαν οι πολίτες πέντε πολέμους σε διάστημα 25 ετών;
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ