Η εμβληματική «Στρέλλα» γίνεται όπερα κι ανεβαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή
ΕΛΣ