Καλλιτέχνες κατά Μενδώνη για επιλεκτικές απευθείας αναθέσεις