Κάρλα Σιμόν: Με το «Alcarras» ήθελα να μιλήσω για τις σημερινές προκλήσεις των αγροτών