«Μάθημα της Παρασκευής»: Η ταινία μικρού μήκους για τις κάμερες στα σχολεία