Μία διαφορετική πρωτοβουλία για την ανάγκη συνέχισης των καλλιτεχνικών μαθημάτων