Ναπολέων Λαπαθιώτης: Έζησε και ποίησε χωρίς κανόνες