Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης στο Σταυρό του Νότου για μία παράσταση