Ο Παύλος Παυλίδης διασκευάζει τα «Μαλαματένια Λόγια» του Γιάννη Μαρκόπουλου