Ουρές στα βιβλιοπωλεία – Αντίδοτο και εφόδιο απέναντι στο lockdown