Παπαδημητρίου για νομοσχέδιο κατά διαδηλώσεων: «Μας ανήκει το έξω, ο κόσμος όλος»