Πολυτεχνείο: Σβήστηκε έργο τέχνης διάσημου street artist