Σκιαδαρέσης: Γι’ αυτούς η τέχνη είναι μόνο μια προεκλογική εμφάνιση για φωτογραφία