Στην πρόβα: “Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον”- Μια ιστορία για το sex trafficking