Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Οφείλουμε την ύπαρξή μας στο φαινόμενο της μετανάστευσης