«Το μεγάλο μας τσίρκο»: Η εμβληματική παράσταση – αντιχουντικό σύμβολο