Το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι την ώρα της συνέντευξης του Ισραήλ