«Χρυσές Σφαίρες»: Μακρύς ακόμα ο δρόμος για ίσες ευκαιρίες ανδρών-γυναικών