Χρόνης Μπότσογλου: Τιμητική έκθεση του ΕΜΣΤ για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΣΤ