Άγνωστος έριξε διαβρωτικό σε αυτοκίνητο επειδή οι ιδιοκτήτες του είναι γκέι