Αντίθετες με τις αφρικανικές αξίες οι ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, λέει ο αντιπρόεδρος της Γκάνας
UNSPLASH TIM BIELER