Καταγγελία για διακρίσεις της Περιφέρειας Αττικής σε βάρος τρανς ατόμου