Δωρεάν μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα