Για τον υπουργό Δικαιοσύνης τα παιδιά που μεγαλώνουν και με τα 2 φύλα έχουν λιγότερα ψυχολογικά