Γιατί η UEFA αρνείται τον φωτισμό της «Αλιάντς Αρένα» στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας;