Η Ιταλία (επιτέλους) συζητά ένα νομοσχέδιο για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων