Ο Τραμπ επιτρέπει σε οργανισμούς παιδοθεσίας να αποκλείουν γκέι ζευγάρια