Όταν ο Ζακ δεν μπορούσε να ανασάνει μίλησαν ελάχιστοι