Πάπας: Ιστορικό «ναι» στο σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών