ΣΥΔ: Τα κόμματα να δεσμευτούν για την πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων και ελευθεριών
UNSPLASH