Το Δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του φύλου αναγνωρίζει η Γερμανία
AP PHOTO DANIEL OCHOA DE OLZA,