Τρανς νοσηλεύτρια λέει πως ασθενείς αρνούνται τη βοήθειά της λόγω της ταυτότητάς της