«Βαρύς χειμώνας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Έως και διψήφιες αυξήσεις για βασικά προϊόντα