Θεσσαλονίκη: Δείπνο ευαισθητοποίησης εξ’ ολοκλήρου από πλαστικά
ΕΡΤ